Etiket: EMC Storage Fiziksel Sunucuya Disk Verme

EMC Storage Fiziksel Sunucuya Disk Verme

Storage -> Luns -> Create diyerek lun oluşturma ekranı açıyoruz Storage pool for new lun kısmında ilgili pool seçilir User Capacity kısmında istenilen boyut yazılır Lun Name kısmında lun’a verilecek isim yazılır ve apply diyiyoruz Apply dedikten sonra lun’un sorunsuz bir şekilde oluşturulduğunu görüyoruz OK diyerek devam ediyoruz. Oluşturduğumuz lun’u