Gün: 18 Kasım 2020

High Performance Computing (HPC) – Yüksek
Başarımlı Hesaplama (YBH)

High Performance Computing (HPC), süper bilgisayarlar veya bilgisayar kümelerinin, normalde çok uzun süren işlemlerin kısa sürede ve hatasız olarak gerçekleştirilebilmesini sağlayan bilgi işlem alt yapılarıdır.Günümüzde YBH sistemleri, maliyet ve esneklik avantajlarından ötürü bilgisayar kümeleri kullanılarak inşa edilmektedir. YBH sistemlerine, moleküler modelleme, kripto analiz, jeofizik araştırmaları, otomotiv ve havacılık simülasyonları ve