EMC

Data Domain 2200 ESRS Ekleme

Merhaba Arkadaşlar,

Data Domain 2200 eski bir versiyon olduğundan ESRS ekleme işleminde komutlarda biraz farklılık mevcut, Aşağıdaki komutları sırasıyla uygulayarak Data Domain 2200’ü ESRS yapısına eklemiş olacağız.

login as: sysadmin

Data Domain OS

Using keyboard-interactive authentication.

Password:

Last login: Thu Oct 25 17:54:21 EEST 2018 from 10.34.1.200 on pts/0

Welcome to Data Domain OS 5.7.0.3-507764

—————————————-

sysadmin@ZekiDD# config set admin-email zeki@zekisukut.com

The Admin Email is: zeki@zekisukut.com

sysadmin@ZekiDD# net hosts add 10.34.1.100 vESRS

Added “vESRS” -> “10.34.1.100” mapping to hosts list.

sysadmin@ZekiDD# system show serialno

Serial number: CKM00514316031

sysadmin@ZekiDD# reg set config.connectemc.visible=true

sysadmin@ZekiDD# support notification method show

Notification method is set to “email”.

sysadmin@ZekiDD# support notification method set connectemc

Support notification method set to “connectemc”.

sysadmin@ZekiDD# support notification method show

Notification method is set to “connectemc”.

sysadmin@ZekiDD# support connectemc config set esrs-gateway 10.34.1.110

ConnectEMC configuration set to “gateway” with transport “https”.

sysadmin@ZekiDD# support notification method show

Notification method is set to “connectemc”.

sysadmin@ZekiDD# support connectemc config show

Notification:   none

Primary:

Type:         ESRS

Transport:     HTTPS

Destination:   https://10.34.1.110:443/incoming

sysadmin@ZekiDD# support connectemc status

ConnectEMC is running.

sysadmin@ZekiDD# autosupport test support-notify

OK: Message sent.

sysadmin@ZekiDD#

Başa Dön